ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την Δευτέρα 10-7-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Σέρρες   06 /  07 / 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                           Αρ. Πρωτ. 22982
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                            Αρ. Πρόσκλ.:  26
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών

2.Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

 

  • Έχοντας υπόψη:
  • – τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών,
  • – τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,
  • – τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»,
  • – την υπ΄ αρ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου”
  • – τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022)
  • – τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/τ.Α/13-4-2023)

 

Σας προσκαλούμε, στην 26η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει δια ζώσης, την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023 και ώρα 18:30 μ.μ., στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης