ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 9-4-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Σέρρες 04 Απριλίου 2024
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ                                                  Αρ. Πρωτ.: οικ.11800
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            Προσκλ.:17
ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 17η

Προς

Τακτικά Μέλη
Χράπα Παντελή (Αντιπρόεδρο), Γάτσιο Αθανάσιο, Μισιρλή Σπυρίδωνα, Μπάρμπα Μαγδαληνή, Πουλιάκα Παύλο, Φρυδά Νικόλαο, Χατζηγαβριήλ Δέσποινα, Χρυσανθίδη Βασίλειο.

Αναπληρωματικά Μέλη
Κεσούλη Λεμονιά, Κεϊσογλου Παναγιώτη, Πανταζή Βασιλική, Παλάζη-Τσοχατζίδη Χρυσάνθη, Καρασουλτάνη-Σιάκκα Χρυσούλα, Καρακολίδη Παναγιώτη, Τουρτούρα Ιωάννη, Βαφειάδη Μιχαήλ, Τούσκα Ελένη

Κοινοποίηση
Δήμαρχο κ.Βαρβάρα Μητλιάγκα
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ.Χρυσούλα Δρίγκα
Γενικό Γραμματέα κ.Αριστοκλή Αναστασιάδη
Πρόεδρο Τ.Κ. Άνω Καμήλας
Γραφείο Αντιπολιτεύσεως
Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων
(για την δημοσίευσή της στο διαδίκτυο,
ενημέρωση ΜΜΕ, κλπ)

Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/2018,
β) τις διατάξεις των άρθρων 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023)
γ) τις διατάξεις του ν.5083/24 (ΦΕΚ 12/26-01-2024 τεύχος Α’)
δ) την υπ’ αριθμ. 02/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και
ε) την υπ’αριθμ. 20/24 απόφαση Δημάρχου Σερρών,
σας καλούμε να συμμετέχετε την Tρίτη 09 του μηνός Απριλίου 2024 και ώρα 12:05 μ.μ. στην 17η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Κ. Καραμανλή 1, για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: