ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 26-3-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ.  ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 15η

 Σέρρες  21  Μαρτίου 2024

Αρ. Πρωτ.: οικ. 10108

                                                        Προσκλ.:15

  Προς
   
  Τακτικά Μέλη

Χράπα Παντελή (Αντιπρόεδρο), Γάτσιο Αθανάσιο, Μισιρλή Σπυρίδωνα, Μπάρμπα Μαγδαληνή, Πουλιάκα Παύλο, Φρυδά Νικόλαο, Χατζηγαβριήλ Δέσποινα, Χρυσανθίδη Βασίλειο.

   
  Αναπληρωματικά Μέλη

Κεσούλη Λεμονιά, Κεϊσογλου Παναγιώτη, Πανταζή Βασιλική, Παλάζη-Τσοχατζίδη Χρυσάνθη, Καρασουλτάνη-Σιάκκα Χρυσούλα, Καρακολίδη Παναγιώτη, Τουρτούρα Ιωάννη, Βαφειάδη Μιχαήλ, Τούσκα Ελένη

   
   
   
  Κοινοποίηση
  Δήμαρχο κ.Βαρβάρα Μητλιάγκα

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ.Χρυσούλα Δρίγκα

Γενικό Γραμματέα κ.Αριστοκλή Αναστασιάδη

Γραφείο Αντιπολιτεύσεως

Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων
(για την δημοσίευσή της στο διαδίκτυο,
ενημέρωση ΜΜΕ, κλπ)

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/2018,

β) τις διατάξεις των άρθρων 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023)

γ) την υπ’ αριθμ. 02/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και

δ) την υπ’αριθμ. 20/24 απόφαση Δημάρχου Σερρών,

σας καλούμε να συμμετέχετε την Tρίτη  26  του μηνός Μαρτίου 2024 και ώρα  12:05 π.μ.  στην 15η Τακτική διά ζώσης Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Κ. Καραμανλή 1, για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: