ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 22-1-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Σέρρες 18 Ιανουαρίου 2024 Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ                                                                   Αρ. Πρωτ.: οικ.1936
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                             Αρ. Πρόσκλ.: 03
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ

1. Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών
2. Τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Σκουτάρεως

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/2018,

β) τις διατάξεις των άρθρων 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023) και

γ) τις υπ’ αριθμ. 02/2024 & 20/24 αποφάσεις Δημάρχου Σερρών,

σας προσκαλούμε στην 3η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:05΄ μ.μ., στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Κ. Καραμανλή 1, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: