ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 17-6-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 29η

 Σέρρες  14 Ιουνίου 2024

 Αρ. Πρωτ.: οικ. 20777

                                            Προσκλ.:29                                                           

  Προς
  Τακτικά Μέλη
Χράπα Παντελή (Αντιπρόεδρο), Γάτσιο Αθανάσιο, Μισιρλή Σπυρίδωνα, Μπάρμπα Μαγδαληνή, Πουλιάκα Παύλο, Φρυδά Νικόλαο, Χατζηγαβριήλ Δέσποινα, Χρυσανθίδη Βασίλειο.
  Αναπληρωματικά Μέλη
Κεσούλη Λεμονιά, Κεϊσογλου Παναγιώτη, Πανταζή Βασιλική, Παλάζη-Τσοχατζίδη Χρυσάνθη, Καρασουλτάνη-Σιάκκα Χρυσούλα, Καρακολίδη Παναγιώτη, Τουρτούρα Ιωάννη, Βαφειάδη Μιχαήλ, Τούσκα Ελένη.
  Κοινοποίηση
  Δήμαρχο κ. Βαρβάρα Μητλιάγκα,
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρυσούλα Δρίγκα,
Γενικό Γραμματέα κ.Αριστοκλή Αναστασιάδη,
Γραφείο Αντιπολιτεύσεως,
Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων,
(για την δημοσίευσή της στο διαδίκτυο
ενημέρωση ΜΜΕ, κλπ).

 

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/2018,

β) τις διατάξεις των άρθρων 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023),

γ) την υπ΄ αριθμ. 303/30971/02-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

δ) την υπ’ αριθμ. 02/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και

ε) την υπ’αριθμ. 20/24 απόφαση Δημάρχου Σερρών,

σας καλούμε να συμμετέχετε την Δευτέρα 17 του μηνός Ιουνίου 2024 και ώρα  10:05 π.μ.  στην 29η Κατεπείγουσα Μεικτή Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με  τηλεδιάσκεψη,  στην  πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Κ.Καραμανλή 1, για τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης: