ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 12-7-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
Δ
ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 35η

       Σέρρες 08 Ιουλίου 2024

      Αρ. Πρωτ.: οικ.23718

      35η Πρόσκληση Δημοτικής ΕπιτροπήςΠροσκλ.:35

  Προς
  Τακτικά Μέλη

Χράπα Παντελή (Αντιπρόεδρο), Γάτσιο Αθανάσιο, Μισιρλή Σπυρίδωνα, Μπάρμπα Μαγδαληνή, Πουλιάκα Παύλο, Φρυδά Νικόλαο, Χατζηγαβριήλ Δέσποινα, Χρυσανθίδη Βασίλειο.

  Αναπληρωματικά Μέλη

Κεσούλη Λεμονιά, Κεϊσογλου Παναγιώτη, Πανταζή Βασιλική, Παλάζη-Τσοχατζίδη Χρυσάνθη, Καρασουλτάνη-Σιάκκα Χρυσούλα, Καρακολίδη Παναγιώτη, Τουρτούρα Ιωάννη, Βαφειάδη Μιχαήλ, Τούσκα Ελένη

  Κοινοποίηση
  Δήμαρχο κ.Βαρβάρα Μητλιάγκα

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρυσούλα Δρίγκα

Γενικό Γραμματέα κ. Αριστοκλή Αναστασιάδη

Πρόεδρο Τ.Κ. Σερρών

Γραφείο Αντιπολιτεύσεως

Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων
(για την δημοσίευσή της στο διαδίκτυο,
ενημέρωση ΜΜΕ, κλπ)

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/2018,

β) τις διατάξεις των άρθρων 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023)

γ) την υπ΄ αριθμ. 303/30971/02-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

δ) την υπ’ αριθμ. 02/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και

 ε) την υπ’αριθμ. 20/2024 απόφαση Δημάρχου Σερρών,

σας καλούμε να συμμετέχετε την Παρασκευή 12 του μηνός Ιουλίου 2024 και ώρα  10:05 π.μ.  στην 35η Τακτική  Μεικτή Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής,  που θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Κ. Καραμανλή 1,  για τη συζήτηση του κάτωθι μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης: