ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δημοτικής Επιτροπής Δημόσιας Διαβούλευσης Δήμου Σερρών για 2-12-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
EΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΛ.2321350174

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
&
τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Δημόσιας Διαβούλευσης Δήμου Σερρών

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ. 78 του Ν. 4555/2018 “Κλεισθένης Ι” (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τΑ)και την αρ 684/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών περί Συγκρότησης και Ορισμού Μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Καταστήματος του Δημαρχείου Σερρών, την Δευτέρα 02-12-2019 και ώρα 12:οο με τα εξής θέματα: