Πρόσκληση Δ.Σ. για 7-9-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Σέρρες 1 Σεπτεμβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΩΝ                                                                                    Αρ. Πρόσκλ.: 15

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Αγγελίδη Πέτρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

 

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών
Έδρες τους

 

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑ 1ο: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: ¨Επισκευές – συντηρήσεις στο Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο της Δ.Κ. Λευκώνα¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση καθορισμού του αριθμού των ατόμων ανά ειδικότητα στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου έτους 2016.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης συμπολίτη μας λόγω ασθένειας.

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ.

ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: ¨Σύνδεση του σχολικού συγκροτήματος μονάδων Ειδικής Αγωγής Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών με το δίκτυο φυσικού αερίου¨, από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ/κής Ανασυγκρότησης..

Εισηγητές: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Μερετούδης Δ. και ο

Πρόεδρος της ΕΣΕΔΕ κ. Τερζής Β.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης προς την ΕΣΕΔΕ Δήμου Σερρών για εργασίες στο 3ο Γυμνάσιο Σερρών.

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΕΣΕΔΕ κ. Τερζής Β.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών για τις ανάγκες της κεντρικής αποθήκης.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ 7ο: Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση προσφοράς μίσθωσης για την αξιοποίηση ακινήτου κληροδοτήματος ¨Αποστολίδη¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση καταγγελίας μισθώσεων:

α) της αίθουσας δεξιώσεων των Α’ Νεκροταφείων και

β) του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στους Επταμύλους.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου τμήματος του υπ’ αριθμ. 333 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Λευκώνα.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στους κ.κ. Πηλίτση Νικόλαο και Ιωάννη, στο Ο.Π. 133Β.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 484/2016 Α.Δ.Σ.: ¨Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κας Κοντο-νικόλα Θεοδώρας, στην περιοχή ¨40 Μάρτυρες – Σφαγεία¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση προσκύρωσης δημοτικής έκτασης:

α) σε οικόπεδο στην περιοχή Ιμαρέτ – Άνω Καμενίκια και

β) σε οικόπεδο στο Ο.Π. 142α.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ 14ο: Εξέταση αιτήματος ανταλλαγής έκτασης ιδιοκτησίας των κ.κ. Σούζα Ζαχαρία, Σούζα Νικολάου, Σούζα Μιχαήλ και Σούζα Κων/νου, με δημοτική έκταση.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ 15ο: Βεβαίωση δαπάνης καθαρισμού ακάλυπτων χώρων, στην περιοχή Χρυσοπηγής.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Σερρών:

α) στα Ο.Π. 713, 714 και 714Α στην περιοχή Αγ. Αναργύρων (ΠΕ 5)

του Δήμου Σερρών,

β) με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος του Κεντρ. Πάρκου (εμβαδού

323,00 τ.μ.) από ¨Πάρκο Πόλης¨ και τον επαναχαρακτηρισμό του

ίδιου τμήματος σε ¨Πάρκο Πόλης¨,

γ) με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος του Κεντρ. Πάρκου (εμβαδού

237,44 τ.μ.) από ¨Πάρκο Πόλης¨ και τον επαναχαρακτηρισμό του

ίδιου τμήματος σε ¨Πάρκο Πόλης¨,

δ) με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος του Κεντρ. Πάρκου (εμβαδού

391,18 τ.μ.) από ¨Πάρκο Πόλης¨ και τον επαναχαρακτηρισμό του

ίδιου τμήματος σε ¨Πάρκο Πόλης¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση 3ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο: ¨Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης της γειτονιάς Αλιμπέκιοϊ¨ του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Αρδευτικά έργα Κοιν. Άνω Βροντούς¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 19ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για τον μήνα Οκτώβριο.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ 21ο: Σχετικά με την παροχή νέων αιτηθέντων στοιχείων για την ολοκλήρωση της συμφωνίας αξιοποίησης των στρατοπέδων Εμμ. Παπά, Παπαλουκά και Αποθήκες Πυρομαχικών στον Λευκώνα, σύμφωνα με τον Ν. 2745/1999.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 
 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

  

Κοινοποίηση:

1. κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
2. κ. Δ/ντή Διοικητικών
3. κ. Δ/ντή Τ.Υ.Δ.
4. κ. Δ/ντή Καθαριότητας
5. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
6. Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Σερρών
7. Πρόεδρο Τ.Σ. Νέων
8. Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο
   Π. Κωστοπούλου 2
9. Εμπορικό Σύλλογο
   Π. Κωστοπούλου 2
10. ΟΕΒΕΣ
   Π. Κωστοπούλου 2
11. Οικονομικό Επιμελητήριο
   Μεραρχίας 14
12. Δικηγορικό Σύλλογο
   Μεραρχίας 53
13. Ιατρικό Σύλλογο
   Τσαλοπούλου 12
14. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
   Κ. Καβάφη 1
15. Τ.Ε.Ι. Σερρών
  Ενταύθα
16. Τοπικά Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων:
– Σερρών
– Μητρουσίου
– Λευκώνα
– Σκουτάρεως

(Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων)

17. Συμβούλια Τοπικών Κοινοτήτων:
– Αγίας Ελένης
– Αδελφικού
– Αναγέννησης
– Άνω Βροντούς
– Άνω Καμήλας
– Βαμβακιάς
– Βαμβακούσσης
– Ελαιώνος
– Επταμύλων
– Καλών Δένδρων
– Κάτω Καμήλας
– Κουβουκλίου
– Κουμαριάς
– Κωνσταντινάτου
– Μονοκκλησιάς
– Οινούσας
– Ορεινής
– Πεπονιάς
– Προβατά
– Χριστός

(Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων)