Πρόσκληψη υδρονομέων άρδευσης

Ο Δήμος Σερρών προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως υδρονομείς για την αρδευτική περίοδο 2020 να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 11/3/2020 και για επτά (7) ημέρες στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου (γραφείο 11), καθημερινά από 08:00 π.μ μέχρι 02:00 μ.μ.