Προμήθεια ζωοτροφών

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια ζωοτροφών του έτους 2017 για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών της Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Οικονομίας, σύμφωνα με την αριθ. 668/2016 ΑΟΕ, συνολικής δαπάνης 8.483,56€ με Φ.Π.Α.