1. Home
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Ενημέρωση Πολιτών
  6. /
  7. Διαγωνισμοί
  8. /
  9. Προμήθεια ζωοτροφών για τις...

Προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες του Δημοτικού Κυνοκομείου

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για «Προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες του Δημοτικού Κυνοκομείου», προϋπολογισμού 47.390,00€ χωρίς ΦΠΑ & 58.763,60€ με ΦΠΑ.

Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 17/06/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. μέχρι 04/07/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.

Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά- Οικονομική προσφορά» θα διενεργηθεί την 08/07/2022.