1. Home
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Ενημέρωση Πολιτών
  6. /
  7. Διαγωνισμοί
  8. /
  9. Προμήθεια Τροφίμων για τις...

Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Ν.Π. του για τα έτη 2023-2024

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Ν.Π. του για τα έτη 2023-2024 συνολικού προϋπολογισμού 755.432,74€ χωρίς ΦΠΑ & 853.638,99€ με ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για ένα ή περισσότερα από τα τμήματα της συγκεκριμένης προμήθειας του Δήμου, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε τμήματος με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη. (Συστημικός αριθμός: 173985).

εγγραφα διαγωνισμού