Προμήθεια σάκων & ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού,

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια σάκων & ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, του έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 187/2017 ΑΟΕ και με 12/2017 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, συνολικής δαπάνης  13.020,00 με Φ.Π.Α.