1. Home
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Ενημέρωση Πολιτών
  6. /
  7. Διαγωνισμοί
  8. /
  9. Προμήθεια (παροχή) ετοίμων γευμάτων...

Προμήθεια (παροχή) ετοίμων γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου- Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 2017- 2018

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό «προμήθειας (παροχή) ετοίμων γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου- Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 2017- 2018» σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.

Η προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 144.637,50 € χωρίς Φ.Π.Α. και 179.350,50 € με ΦΠΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Σας διευκρινίζουμε πως στη διακήρυξη του παραπάνω διαγωνισμού στην πρώτη γραμμή της παραγράφου 1.5 στην σελίδα 5, η ορθή καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/08/2017 και ώρα 15:00 όπως έχει αποτυπωθεί και στην καρτέλα «στοιχεία ελέγχου» του διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 43924 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και όχι όπως εκ παραδρομής αναγράφηκε η 16/8/2015.