Προμήθεια ξύλων για τη συντήρηση κοινοχρήστων χώρων

Ο Δήμος Σερρών στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί για την προμήθεια ξύλων για τη συντήρηση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σερρών για το έτος 2017, σύμφωνα με την αριθ. 101/2017 AΟΕ και την αριθ. 91/2017 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών  προϋπολογισμού ευρώ 4.836,00 € με Φ.Π.Α., καλεί τους ενδιαφερομένους να αποστείλουν σχετική προσφορά στο τμήμα Πρωτοκόλλου, ανοιχτή μέχρι 26-10-2017, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 40/2017 μελέτης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.