Προμήθεια καυσόξυλων

Ο Δήμος μας διενεργώντας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, ενδιαφέρεται για την Προμήθεια καυσόξυλων για της ανάγκες του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την αριθ. 13/2020 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού ευρώ 5.400,20 € με Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα απευθύνεται προς το Τμήμα Προμηθειών, θα κατατεθεί στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου (Κ. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100, Σέρρες) μέχρι 27-10-2020 ημέρα Τρίτη.