Προμήθεια καυσοξύλων

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια καυσόξυλων του έτους 2018 για την θέρμανση των χώρων του αμαξοστασίου (συνεργείο Τεχνική υπηρεσία, συνεργείο σιδηρουργών, συνεργείο ξυλουργών, συνεργείο επισκευής κάδων, συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων) και για T. K. Άνω Βροντούς, σύμφωνα με  23/2018 Μελέτη ΔΟΥ ,  συνολικής δαπάνης 4.526,00 € με Φ.Π.Α