1. Home
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Ενημέρωση Πολιτών
  6. /
  7. Διαγωνισμοί
  8. /
  9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό  Διεθνή Διαγωνισμό συνολικού ποσού 783.866,94 € χωρίς ΦΠΑ & 964.156,34 € με ΦΠΑ, για την ανάδειξη προμηθευτή, ως εξής:
ΚΑΥΣΙΜΩΝ: με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, όπως διαμορφώνεται με το εκάστοτε εκδιδόμενο εβδομαδιαίο δελτίο τιμών της Δ/νσης Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Νομικών του Προσώπων, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 686.936,94€ χωρίς Φ.Π.Α. και 844.932,44€ με Φ.Π.Α. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρ. 63 Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)), & γενικό CPV39224300-1.
ΛΙΠΑΝΤΙΚΏΝ: με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 96.930,00 € χωρίς ΦΠΑ & 119.223,90 € με ΦΠΑ & CPV09211000-1,
για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα  χρονικής  παράτασης της σύμβασης για άλλους τρεις  μήνες, εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους  όρους της  παρούσας Διακήρυξης, με συστημικό αριθμό 20725.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Η Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 18/04/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
07/06/2016 και ώρα 07:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
12/06/2016 και ώρα 17:00