1. Home
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Ενημέρωση Πολιτών
  6. /
  7. Διαγωνισμοί
  8. /
  9. Προμήθεια «Φυτικού υλικού Δήμου...

Προμήθεια «Φυτικού υλικού Δήμου Σερρών έτους 2020»

O Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό προμήθειας «Φυτικού υλικού Δήμου Σερρών έτους 2020», ποσού 27.405,00 € χωρίς ΦΠΑ & 30.967,65€ με ΦΠΑ, σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας των ειδών με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.