Προμήθεια ειδών για την ενίσχυση δράσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας

Ο Δήμος μας καλεί για την υποβολή προσφορών  για την προμήθεια ειδών για την ενίσχυση δράσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο  σύμφωνα με την 740/2017 ΑΔΣ και τις 623 & 708/2017 AΟΕ και τη με αριθμό 103/2017 μελέτη της ΔΤΥ Δήμου Σερρών προϋπολογισμού   9.982,00 € με Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα