Προμήθεια απορριμματοφόρων

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 233.700,00 με ΦΠΑ και 188.468,00 χωρίς ΦΠΑ».