Προκήρυξη για την επιλογή «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       Σέρρες 21/10/2019
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                                     Α.Π.: 31205
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Κ. Καραμανλή 1
ΤΚ: 62110 Σέρρες
Τηλ: 23213 50101
E-mail: proedros.ds@serres.gr

Προκήρυξη για την επιλογή «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης»

Ο Δήμαρχος Σερρών

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4623/ 2019
Προκηρύσσει

Την διαδικασία για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Ως «Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης» επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.