Προκήρυξη για την επιλογή «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                     Σέρρες   09/01/2020
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                      Α.Π.: 646
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Κ. Καραμανλή 1
ΤΚ: 62110 Σέρρες
Τηλ: 23213 50101
E-mail:  proedros.ds@serres.gr                                                 

Προκήρυξη για την επιλογή «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης»

 Ο Δήμαρχος Σερρών

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4623/ 2019 και

β) την υπ. αριθ. 1 με αριθ. πρωτ. 661/07-01-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.