Προκήρυξη για την επιλογή «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Κ. Καραμανλή 1
ΤΚ: 62110 Σέρρες                                                                               Σέρρες 21-10-2019
Τηλ: 23213 50101
E-mail: proedros.ds@serres.gr                                                           Α.Π.: 31205

ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκήρυξη για την επιλογή «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης»

Ο Δήμαρχος Σερρών

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4623/ 2019