Προκήρυξη για θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 04 /2018)

Ο Δήμος Σερρών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση  της πράξης «Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια – 3ΕΜ» στο πλαίσιο του  Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020”. 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 11-1-2019 στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Σερρών (γραφείο 11).