ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/14/ 2023 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/14/ 2023

Αποσύρεται το θέμα: Κανονισμός χρήσης κοινοχρήστων χώρων της οδού Κων. Καραμανλή από το Δημαρχείο (οδός Ερμού & Διονυσίου Σολωμού) έως την οδό Θεσσαλονίκης του πεζοδρόμου της οδού Π. Κωστοπούλου του Δήμου Σερρών.