1. Home
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Ενημέρωση Πολιτών
  6. /
  7. Δελτία Τύπου
  8. /
  9. Πραγματοποιήθηκε η 6η Συνάντηση...

Πραγματοποιήθηκε η 6η Συνάντηση της ΤΟΣ των Σερρών του δικτύου space4people

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022, η 6η Συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Στήριξης (Τ.Ο.Σ.) των Σερρών (URBACT Local Group – ULG) του δικτύου πόλεων «space4people», συνεχίζοντας, με τον τρόπο αυτό, τις τακτικές συναντήσεις της. Τα Μέλη της Τοπικής Ομάδας καλούνται να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις που στόχο έχουν να αναβαθμίσουν λειτουργικά και να μετατρέψουν σε περισσότερο ελκυστικό τον δημόσιο χώρο της πόλης που σχετίζεται με την αστική κινητικότητα.

Στην 6η Συνάντηση των Μελών της Τ.Ο.Σ. των Σερρών που οργανώθηκε και αυτή τη φορά διαδικτυακά λόγω των προληπτικών μέτρων και των κανόνων προστασίας του covid-19, συμμετείχαν εκπρόσωποι του Δήμου Σερρών, των Τεχνικών Υπηρεσιών του και της Υπηρεσίας Δόμησης, εκπρόσωπος της Πανεπιστημιούπολης Σερρών του Διεθνούς Πανεπιστημίου, και εκπρόσωποι του ΤΕΕ/Νομαρχιακής Επιτροπής Σερρών.

Το πρόγραμμα της 6ης Συνάντησης ξεκίνησε με αναφορά της Συντονίστριας του έργου κα. Φωτεινή Μίκικη, Δρ. Πολιτικό Μηχανικό-Συγκοινωνιολόγο, στην μέχρι σήμερα πορεία του έργου του δικτύου «space4people» και τις ωφέλειες που λαμβάνει η πόλη από την δικτύωση και την μεταφορά τεχνογνωσίας και γνώσης. Αναφέρθηκε επίσης στην ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, στις 7 Αυγούστου 2022 και επεσήμανε την ανάγκη εντατικοποίησης όλων των τοπικών ενεργειών που απαιτούνται να γίνουν.

Οι εργασίες της συνάντησης συνεχίστηκαν με παρουσίαση από την ομάδα του Τεχνικού Συμβούλου στην ανάπτυξη και εμβάθυνση των έργων και δράσεων που περιλαμβάνει το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράση space4people. Tο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης της πόλης, σε αυτή την φάση, έχει αναπτυχθεί σε έξι Άξονες Δράσης και Έργα για τα οποία έχει γίνει διερεύνηση της συνάφειας και της συμπληρωματικότητάς του με άλλα υφιστάμενα στρατηγικά σχέδια και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου. Σε αυτή την φάση ανάπτυξης, η ομάδα του έργου έχει δημιουργήσει ένα μητρώο καταγραφής για το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (inventory mapping) έχοντας καταγράψει εκτιμήσεις κόστους υλοποίησης κάθε έργου, τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησης, τους δείκτες παρακολούθησης της υλοποίησής του καθώς και το πλαίσιο χρηματοδότησής του.

Ειδικά για το τελευταίο, η ομάδα του Τεχνικού Συμβούλου, έκανε μία αναλυτική παρουσίαση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πλαισίων της τρέχουσας περιόδου, που μπορούν να υποστηρίξουν κάθε Άξονα Δράσης και έργο του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, ανάλογα με την φύση και το είδος τους. Η ομάδα του Τεχνικού Συμβούλου ανέφερε ότι το σενάριο χρηματοδότησης του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης θα εξειδικευτεί περαιτέρω ώστε να είναι πλήρης ο σχεδιασμός υλοποίησης και εφαρμογής του.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ερωτήσεις και παρατηρήσεις για την ανάπτυξη των έργων ανά Άξονα Δράσης με προτάσεις για τροποποιήσεις, εμπλουτισμό ή διαφοροποίηση. Ο κος Σαλονικίδης εκπρόσωπος του ΤΕΦΑΑ Σερρών αναφέρθηκε στην πρόθεση του Τμήματος να δημιουργήσει ασφαλείς χώρους στάθμευσης ποδηλάτων ώστε αυτό να αναφερθεί στο έργο 2 έργο του Άξονα Β: «Χώροι στάθμευσης ποδηλάτων σε πόλους έλξης της κεντρικής περιοχής και σε χώρους υπερτοπικής σημασίας εκτός αυτής»

Συζητήθηκε επίσης η φύση και άλλων έργων όπως των έργων του Άξονα «Ε – Δημόσιοι χώροι μικρής κλίμακας στις αστικές γειτονιές» όπου και συζητήθηκαν πιθανές συνέργειες με Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και την συμβολή από υλικό έρευνας και διπλωματικών εργασιών σχετικά με την χαρτογράφηση διαθέσιμων αδόμητων χώρων, όπως ανέφερε σχετικά, η εκπρόσωπος κα. Μαρία Δανιήλ.

Η κα. Νάσσου από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Σερρών αναφέρθηκε στην ανάγκη κάποια έργα του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης να μην εστιαστούν μόνο στην κεντρική περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου λαμβάνοντας υπόψη η σύνδεση της κεντρικής περιοχής με σημαντικούς λειτουργικούς πόλους εκτός αυτής και οι φορτίσεις που συγκεντρώνει.

Η κα Αικατερίνη Πουστουρλή εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου / Νομαρχιακής Επιτροπής Σερρών αναφέρθηκε στη σημασία των χρηματοδοτικών πλαισίων που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εφικτότητα εφαρμογής του Σχεδίου, επισημαίνοντας συγκεκριμένα από αυτά με τα οποία διατηρεί προσωπικές επαφές, τα οποία έχουν μεγάλη συνάφεια με το όραμα και τις δράσεις του Σχεδίου, όπως τα έργα που προωθεί το EIT Urban Mobility (European Institute of Innovation and Technology) και η νέα Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία New European Bauhaus.

Οι εργασίες της 6ης Τ.Ο.Σ ολοκληρώθηκαν με τη συζήτηση επί του χρονοδιαγράμματος του δικτύου “space4people” και τις ημερομηνίες πραγματοποίησης των επόμενων συναντήσεων της Τ.Ο.Σ, λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του Δικτύου Πόλεων space4people. Τόσο η κα Ελένη Μαδεμλή, Πολιτικός Μηχανικός MSc και Συντονίστρια της Τ.Ο.Σ, όσο και η κα Εύη Ράντου, Αρχιτέκτων Μηχανικός – αναπληρώτρια συντονίστρια του Τεχνικού Αντικειμένου, με τις παρεμβάσεις τους, επεσήμαναν την ανάγκη να υπάρξει ένας πολύ καλός συντονισμός όλων σε αυτό το τελευταίο δίμηνο υλοποίησης του έργου.

Τα Μέλη της Τ.Ο.Σ ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη, 7η Συνεδρίαση της Τ.Ο.Σ., η οποία ορίστηκε να πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουνίου, το αργότερο έως την 10η Ιουνίου 2022.