Πλήρωση μίας θέσης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου με την ιδιότητα του Δημοσιογράφου

Ο Δήμαρχος Σερρών καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν αίτηση, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου ανεξαρτήτως τίτλου σπουδών με την ιδιότητα του Δημοσιογράφου και με αρμοδιότητες σε θέματα επικοινωνίας, προβολής, ενημέρωσης και τύπου.

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email: prosopikou@serres.gr, υπόψη κ. Καραγιαννίδη Δημήτριου, από 12 Ιουνίου 2020 μέχρι 16 Ιουνίου 2020.