Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Σερρών

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email: prosopikou@serres.gr του Τμήματος Προσωπικού του Δήμου Σερρών, υπόψη κα. Κουρτέση Σοφίας, από τις 4-11-2021 έως και τις 8-11-2021.