Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Σερρών

Ο Δήμος Σερρών καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν αίτηση, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου ανεξαρτήτως τίτλου  σπουδών με την ιδιότητα του Δημοσιογράφου.

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν  αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email: prosopikou@serres.gr του Τμήματος Προσωπικού του Δήμου Σερρών, υπόψη κ. Καραγιαννίδη Δημήτριου, από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας και για πέντε (5) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και των αργιών, δηλαδή από 27/02/2024 μέχρι και 02/03/2024.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ Υ.Δ.