1. Home
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Ενημέρωση Πολιτών
  6. /
  7. Δελτία Τύπου
  8. /
  9. Περιβάλλον και Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιβάλλον και Περιφερειακή Ανάπτυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Σέρρες, 28 Νοεμβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                      
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                  
Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Η Ελληνική Εταιρεία Δικαίου του Περιβάλλοντος, υπό την αιγίδα του Δήμου Σερρών και του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών, διοργάνωσε την Παρασκευή 25-11-2016 το απόγευμα στο θέατρο Αστέρια εκδήλωση με θέμα “Περιβάλλον και Περιφερειακή Ανάπτυξη”.

Η εκδήλωση άρχισε με τις εισηγήσεις  των κ.κ Β. Ανδρουλάκη Πάρεδρου Σ τΕ, Γ. Δημητράκη Δικηγόρου, Ν. Νικολάκη Εισηγητή ΣτΕ ενώ συντονίστρια ήταν η κ. Κ. Σακελλαροπούλου, Αντιπρόεδρος Σ τΕ.

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση με τους κ.κ Π. Αγγελίδη, Δήμαρχο Σερρών, Π. Καρίπογλου, Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών και Κ. Παπαθεοδώρου, καθηγητή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο κ. Κ. Μενουδάκος, επίτιμος πρόεδρος ΣτΕ, Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στο πρώτο μέρος της  εκδήλωσης, που συντόνισε η κ. Κ .Σακελλαροπούλου, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), παρουσιάστηκαν τρείς εισηγήσεις:

Η πρώτη από τον Εισηγητή του  ΣτΕ, κ. Ν. Νικολάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στις δημόσιες πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης και στον ρόλο της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον σχεδιασμό και την εφαρμογή τους, με παραδείγματα από τη νομολογία του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου της Χώρας.

Η δεύτερη από τον Πάρεδρο του ΣτΕ, κ .Β. Ανδρουλάκη, ο οποίος ανέπτυξε την ειδικότερη θεματική της αποζημιωτικής ευθύνης του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ από νόμιμες πράξεις που επιβάλλουν περιορισμούς στην ιδιοκτησία και, κατ’ επέκταση, στην οικονομική ελευθερία των ιδιωτών, για λόγους προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Η τρίτη από τον δικηγόρο Αθηνών, κ .Ι .Δημητράκη, ο οποίος παρουσίασε το νέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο διαχείρισης των απορριμμάτων και την έμφαση που  αποδίδει στην αξιοποίησή τους, ως οικονομικώς εκμεταλλεύσιμου πόρου, με παράλληλη αναφορά στη νομολογία του Συμβουλίου της  Επικρατείας για τον ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ Σερρών.

Ακολούθησε διάλογος επί των παρουσιασθέντων θεμάτων, τον οποίο συντόνισε ο Επίτιμος Πρόεδρος του ΣτΕ  και ήδη Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κ. Κ. Μενουδάκος.

Στον διάλογο συμμετείχαν:

 Ο Δήμαρχος Σερρών, κ. Πέτρος Αγγελίδης, ο οποίος, αφού τόνισε την ευαισθησία της δημοτικής αρχής για την προστασία του περιβάλλοντος, αναφέρθηκε στη χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία  για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων υποδομής και ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την επίμονη και αγωνιώδη  προσπάθεια που απαιτείται να καταβάλλουν οι εκπρόσωποι των ΟΤΑ  για την προώθηση της διαδικασίας καθώς και στις συνέπειες της καθυστέρησης, η οποί αποδίδεται τελικώς   στους νόμιμους εκπροσώπους των τοπικών αρχών  τόσο  από την Πολιτεία, με τη μορφή κυρώσεων ποινικών και διοικητικών όσο και από την τοπική κοινωνία με τη μορφή έκφρασης δυσαρέσκειας προς τους εκπροσώπους των ΟΤΑ.

Ο καθηγητής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Κ. Παπαθεοδώρου, ο οποίος   αναφέρθηκε στις δραστηριότητες του Ιδρύματος , που  αφορούν  στην έρευνα και τον εντοπισμό των φυσικών πόρων του νομού και ιδιαιτέρως των υπογείων υδάτων, καθώς και στην επίτευξη του στόχου της προστασίας  τους και της διαφύλαξής τους για τις επόμενες γενιές, χωρίς  ταυτόχρονα να παρεμποδίζεται η οικονομική ανάπτυξη του τόπου .

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών, κ. Παν.Καρίπογλου, ο οποίος εξέθεσε την εμπειρία και τον προβληματισμό του σχετικά  με τη διαχείριση και διάθεση των υγρών αποβλήτων σε τοπικό επίπεδο  και τις συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων του νομού, επισημαίνοντας  ιδιαίτερα την ευθύνη των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης ,αλλά ιδιαιτέρως και την προσωπική ευθύνη του πολίτη- δημότη  για την προστασία του περιβάλλοντος και τελικώς της υγείας των κατοίκων, η οποία σε πολλές περιπτώσεις αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει.

O κ. Δ. Παναγιώτου, επιχειρηματίας, ο οποίος αναφέρθηκε στο δυσχερές πραγματικό και κανονιστικό πλαίσιο, στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν και να επενδύσουν οι νέοι επιχειρηματίες του νομού.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν Ανώτατοι Λειτουργοί του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι οποίοι επισκέφθηκαν την πόλη μας για το σκοπό της εκδήλωσης και για να ακούσουν  του προβληματισμούς της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τα αναπτυχθέντα θέματα, εκπρόσωποι της Νομικής Σχολής, Α.Π.Θ, ο Αντιπερειάρχης Σερρών  κ. Ιωάννης Μωϋσιάδης, εκπρόσωποι τοπικών περιβαλλοντικών σωματείων και μεμονωμένοι δημότες με περιβαλλοντική ευαισθησία, στα ερωτήματα των οποίων απάντησε ο κ. Κ. Μενουδάκος.

                                                                                                                                                             Από το γραφείο τύπου