Πάρκο Περιβαλλοντικής Αγωγής

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΕΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Γ΄ Κ.Π.Σ. / ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006  ΜΕΤΡΟ 2.2

Με την αρ. 12077/12-9-2006 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας εντάχθηκε  η πράξη  «Δημιουργία Πάρκου Περιβαλλοντικής Αγωγής στη θέση ρέμα Αγίου Γεωργίου Δήμου Σερρών» στο Μέτρο 2.2. του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας με αρχικό επιλέξιμο προϋπ/γισμό 350.000 €.  Το έργο χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σερρών, ανατολικά της πόλης στην περιοχή του ρέματος Αγίου Γεωργίου, σε μια έκταση περίπου 7,8 στρεμμάτων.

Το περιβαλλοντικό πάρκο χωρίζεται σε τρεις θεματικές ενότητες, με πρώτη το βοτανικό κήπο όπου θα υπάρχουν φυτά ομαδοποιημένα ανάλογα με την οικογένεια και το είδος. Η δεύτερη ενότητα αποτελεί το χώρο ενημέρωσης και πληροφόρησης και εκεί υπάρχουν το ξύλινο περίπτερο πληροφόρησης, ένα ξύλινο WC που εξυπηρετεί και ΑΜΕΑ και ένα χωρικού τύπου πέτρινο καθιστικό για 30 περίπου άτομα. Τέλος, η τρίτη ενότητα η οποία καταλαμβάνει και το μεγαλύτερο τμήμα του Πάρκου αποτελεί το χώρο της περιβαλλοντικής αγωγής με επενδυμένους με πέτρα διαδρόμους, πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος και ευαισθητοποίησης, τεχνικές φωλιές και διαφόρων τύπων καθιστικά.pep

Ως υλικά κατασκευής του πάρκου επιλέχθηκαν το ξύλο και η πέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η αρμονική συνύπαρξη του με το περιβάλλον.

Δημιουργήθηκε με σκοπό να φέρει σε επαφή τους επισκέπτες με τα οικοσυστήματα της περιοχής, να συντελέσει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα περιβάλλοντος, αλλά και επίσης να συντελέσει στην αναβάθμιση της περιοχής του ρέματος Αγίου Γεωργίου. Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Αγωγής απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε οργανωμένες ομάδες νέων αλλά και σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Αναμένεται η ολοκλήρωσή του έργου με τις εργασίες πρασίνου το Μάρτιο του 2009, ενώ το Πάρκο θα είναι έτοιμο για εκπαιδευτικές επισκέψεις από τον Απρίλιο του 2009.