ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Σ.Β.Α.Α) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.719.000 ΕΥΡΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Σέρρες, 12/07/2017
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Γραφείο Τύπου
Κ.Καραμανλή1,Σέρρες
τηλ. 2321350112

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Σ.Β.Α.Α) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.719.000 ΕΥΡΩ
1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΥΡΩ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

“Εντάχθηκε οριστικά στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α) ο Δήμος Σερρών με προϋπολογισμό 4.719.000Ε, που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας. Ένα εκατομμύριο ευρώ θα διατεθούν για την ανάπλαση του κεντρικού πάρκου, το οποίο πλέον ¨απογειώνετα騔.
Αυτά δήλωσε ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017, παρουσία του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου για προγράμματα κ. Καρπουχτσή Κώστα.
Να σημειωθεί ότι η πρόταση κατατέθηκε στις 18-01-2017, ενώ εντάχθηκε ο Δήμος Σερρών οριστικά στο πρόγραμμα στις 5 Ιουλίου 2017, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση σε σύνολο επτά Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με βαθμολογία 7,04.
Ο κ.Αγγελίδης διευκρίνισε ότι το ποσό των 4.719.000Ε θα διατεθεί για:
1) τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και την ανάπλαση της πόλης,
2) δράσεις που αφορούν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
3) την ενίσχυση της απασχόλησης
4) τη στήριξη και ανάπτυξη επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας
5) την κοινωνική συνοχή
6) την κατάρτιση προγραμμάτων ευπαθών ομάδων
7) την προώθηση υποδομών για καθαρές και βιώσιμες αστικές μεταφορές,
8) τη διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
9) την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των υπηρεσιών του Δήμου
10) την ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου εθελοντισμού
11)την ανάπτυξη αστικού παρατηρητηρίου του Δήμου Σερρών.

Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για προγράμματα του Δήμου Σερρών κ. Καρπουχτσής ανέπτυξε τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, τα έργα και τις δράσεις που θα υλοποιηθούν μέσω της ΣΒΑΑ κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις δράσεις προώθησης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας και στην αγαστή συνεργασία που υπήρχε με φορείς της πόλης για την προετοιμασία των σχετικών δράσεων. Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής:
1) Το μεγαλύτερο ποσό ύψους 2.150.000,00€ αφορά την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και την ανάπλαση της πόλης με:
-Επεκτάσεις πεζοδρομίων
-Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας και πλατείας ΙΚΑ
-Αναβάθμιση παιδικών χαρών
-Ανάπλαση Κεντρικού Πάρκου
-Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ρύπανσης ατμοσφαιρικού αέρα και λοιπών περιβαλλοντικών παραγόντων.
2) Ποσό ύψους 960.000,00€ αφορά την προώθηση υποδομών για καθαρές και βιώσιμες αστικές μεταφορές και συγκεκριμένα:
-Αναβαθμίζονται οι φωτεινοί σηματοδότες με την προσθήκη ηχητικών διατάξεων για τα ΑμΕΑ.
– Θα ενοποιηθεί το υπάρχων δίκτυο ποδηλατικών διαδρομών.
– Προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων.
– Προβλέπεται η προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τη Διεύθυνση Καθαριότητας.
3) Ποσό ύψους 190.000,00 € θα διατεθεί για την διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς:
– Εφαρμογές και σήμανση τουριστικών τοποσήμων και μνημείων
-Ενέργειες προσέλκυσης επισκεπτών
-Εξοπλισμός εκδηλώσεων τουριστικής προβολής ο οποίος θα ενισχύσει τις δράσεις του Επιμελητηρίου και συγκεκριμένα τη SEREXPO
4) Ποσό ύψους 54.000,00€ αφορά την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των υπηρεσιών του Δήμου:
– Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων
– Σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης- ενημέρωσης επιχειρήσεων Δ/νσης Ανάπτυξης
-Πλατφόρμα διαχείρισης δημοτικών ακινήτων
5) Δίνεται έμφαση στην κοινωνική συνοχή διαθέτοντας ποσό ύψους 30.000,00€ με ενίσχυση υπηρεσιών φροντίδας ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) μέσω Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών.
6) Σημαντικό ποσό ύψους θα διατεθεί στην καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση ίσων ευκαιριών με την ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου εθελοντισμού (45.000€) και προγράμματα κατάρτισης ευπαθών ομάδων (220.000€) ενώ 80.000,00€ θα διατεθούν για τη στήριξη και ανάπτυξη επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομία
7) Μέσα από τη συγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, προωθείται η ενίσχυση της απασχόλησης με ενισχύσεις νέων ελεύθερων επαγγελματιών/ επιστημόνων αλλά και προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων, συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00€. Παράλληλα προωθούνται δράσεις που αφορούν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας:
• Ποσό ύψους 160.000,00€ αφορά κίνητρα για ίδρυση νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης.
• Ποσό 130.000,00€ θα διατεθεί για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των ΜΜΕ.
• 250.000,00€ θα διατεθεί για την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση στελεχών υφιστάμενων επιχειρήσεων και
8) Ποσό ύψους 50.000,00€ αφορά στην ανάπτυξη Αστικού Παρατηρητηρίου του Δήμου Σερρών, το οποίο έχει ως αντικείμενο την καταγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δεικτών οικιστικής ανάπτυξης του δήμου και οι οποίοι αφορούν τα αστικά, οικονομικά, κοινωνικά, δημογραφικά, περιβαλλοντικά και κλιματικά δεδομένα των Σερρών τα οποία θα επηρεασθούν με την υλοποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.
Τέλος ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης και ο Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος Καρπουχτσής Κώστας ευχαρίστησαν τις υπηρεσίες του Δήμου για την μεγάλη συμβολή τους στη προετοιμασία και υποβολή της πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α) και την επιτυχία τους για την οριστική ένταξή της καθώς και τους φορείς της πόλης που συμμετείχαν ενεργά με προτάσεις.

Από το γραφείο τύπου