Οργάνωση Δασικής Αναψυχής

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός χώρου δασικής αναψυχής τέτοιου, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των επισκεπτών και να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου από κάθε διαταραχή.

Το έργο κατασκευάστηκε σε τμήμα του αριθμού 1370α δημοτικού αγροτεμαχίου, στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων και καταλαμβάνει έκταση πέντε στρεμμάτων. Η επιλογή της θέσης του έργου έγινε λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας της περιοχής της Κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων.pep

 

Το έργο περιλαμβάνει:

 • Ισοπέδωση επιφάνειας 5.000 τετρ. Μέτρων
 • Καθαρισμός και εκθάμνωση εδάφους συνολικής επιφάνειας 200 τετρ. Μέτρων
 • Χώρος για πικ-νικ, ο οποίος θα περιλαμβάνει:
  • 4 κιόσκια εξάγωνα τύπου Καλαμπάκας
  • 12 τραπέζια φαγητού
  • 8 παγκάκια (πέτρινα)
  • 4 εστίες παρασκευής φαγητού (πέτρινες)
  • 12 κάδους απορριμμάτων
 • Τοποθέτηση τριών ενημερωτικών πινακίδων
 • Ξύλινη περίφραξη 224μ. από πασσάλους καστανιάς με υπέργειο ύψος 0,90μ. , η οποία θα είναι πακτωμένη στο έδαφος με σκυρόδεμα C12/15
 • Φύτευση 15 δένδρων (μουριές-ακακίες)

Η ολοκλήρωση του έργου έγινε τον Φεβρουάριο του 2008. Το έργο παρέχει  τις παραπάνω διευκολύνσεις (παγκάκια-κιόσκια κλπ.) στους περιπατητές που φθάνουν στα ενδότερα της κοιλάδας, αλλά και ένα χώρο πικ-νικ για τους επισκέπτες, ο οποίος είναι κοντά στην πόλη, αλλά προσφέρει την ανάλογη ηρεμία που προσφέρει το δάσος.

Η θέση στην οποία έγινε ο χώρος αναψυχής είναι λίγο πριν την τεχνητή λίμνη που υπάρχει στην περιοχή. Η πρόσβαση στο χώρο αναψυχής γίνεται από υφιστάμενο δασικό δρόμο (χωματόδρομος), ο οποίος έχει κατεύθυνση προς την τεχνητή λίμνη.

Το έργο κατασκευάστηκε με συγχρηματοδότηση κατά 70% από το ΠΕΠ Κ.Μ. Μέτρο 4.6, Δράση 2 (συγκεκριμένα, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο  Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και κατά 20% από ΠΔΕ) και 30% με ιδία συμμετοχή του Δήμου.

Το έργο κατασκευάστηκε από τον ανάδοχο Γκατζιό Ι. Φώτιο με συμβατικό προϋπολογισμό 48.145,91 Ευρώ.