ΟΠΑΚΠΑ – Μίσθωση του κυλικείου του κολυμβητηρίου του Δήμου Σερρών

Το Ν.Π. ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών Προκηρύσσει Δημόσιο Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης του κυλικείου του κολυμβητηρίου του Δήμου Σερρών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με φανερές και προφορικές προσφορές στα γραφεία της Διοίκησης του «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.» Δήμου Σερρών οδός Βενιζέλου 139, 2ος όροφος στις 05 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ. με επαναληπτικό (εάν χρειαστεί) στις 12 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα και τόπο ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Η διακήρυξη διατίθεται σε έντυπη μορφή από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών Βενιζέλου 139, 2ος όροφος, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.