ΟΠΑΚΠΑ – Μίσθωση και εκμετάλλευση του Κυλικείου του Δημοτικού Σταδίου Σερρών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Ο.Π.Α.K.Π.Α.» του Δήμου Σερρών προκηρύσσει Δημόσιο Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης του Κυλικείου του Δημοτικού Σταδίου Σερρών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με φανερές και προφορικές προσφορές στα γραφεία της Διοίκησης του «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.» Δήμου Σερρών οδός Βενιζέλου 139, 2ος όροφος στις 22 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. με επαναληπτικό (εάν χρειαστεί) στις 29 Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα και τόπο ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.