ΟΠΑΚΠΑ – Κανονικά θα λειτουργήσουν οι Παιδικοί Σταθμοί αύριο Τρίτη 10/1/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

  Σέρρες, 9/1/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αύριο 10-01-2017 ημέρα Τρίτη, όλοι  οι Παιδικοί Σταθμοί του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών θα λειτουργήσουν κανονικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΑΚΠΑ
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ