ΟΠΑΚΠΑ – ADRILINK: “Δίκτυο ερμηνείας τοπίου της Αδριατικής”

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών,στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ADRI-LINK – Δίκτυο ερμηνείας τοπίου Αδριατικής” (ακρωνύμιο: ADRILINK),του ΠρογράμματοςInterreg V-Β Πρόγραμμα Αδριατικής – Ιονίου – ADRION 2014 -2020’’, στο οποίο συμμετέχει ως  εταίρος, πρόκειται να διοργανώσει το 2οΤοπικό Θεματικό Εργαστήριο Τουρισμού ( Workshop )στις Σέρρες, την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00 πμ στις εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου Philippos Xenia.

Στο 2ο Τοπικό Θεματικό Εργαστήριο Τουρισμού ( Workshop ), θα συμμετάσχουν τοπικοί φορείς και στελέχη που συνδέονται με την ανάπτυξη του Τουρισμού, τους οποίους ο O.Π.Α.Κ.Π.Α. &ο Δήμος Σερρών, θεωρεί σημαντική συνεργασία και με την ενεργή συμμετοχή τους θα έχουν πρωταρχικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων του έργου, με την παροχή δεδομένων και γνώσεων αναφορικά με το τουριστικό τοπίο, προκειμένου να δημιουργηθεί μια νέα προσέγγιση, στρατηγική, ανάπτυξη και βιωσιμότητα του θεματικού προορισμού, στο πλαίσιο του δικτύου τοπίου των χωρών της  Αδριατικής.

Το έργο ADRILINK έχει σχεδιαστεί ως ένα ευρωπαϊκό έργο που προωθεί την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και των σχετικών παραγόντων, προκειμένου να προωθήσει την περιοχή με ένα ολοκληρωμένο και βιώσιμο τρόπο, να οικοδομήσει ένα καινοτόμο σύστημα τουριστικών πληροφοριών και να αξιοποιήσει την φυσική και πολιτιστική κληρονομιάτου τόπου.

Οι γενικοί στόχοι του έργου είναι :

  • Προώθηση του τουρισμού τοπίου για την δημιουργία ενός πιο ελκυστικού προορισμού
  • Εφαρμογή Κέντρων Ερμηνείας Τοπίου για την δημιουργία ενός νέου συστήματος θεματικών διαδρομών
  • Δημιουργία μιας πλατφόρμας ΤΠΕ για την ολοκληρωμένη διαχείριση των τουριστικών υπηρεσιών

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ