Οδεύει προς ολοκλήρωση το έργο CULTURAL DIPOLE που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020

Με ταχείς ρυθμούς προχωράει το έργο CULTURAL DIPOLE «Δημιουργία πολιτιστικού διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή», το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2022, κατόπιν χρονικής παράτασης που εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία δύο Μουσείων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας, του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης «Πινακοθήκη Κωνσταντίνος Ξενάκης» στις Σέρρες και του νέου Ιστορικού Μουσείο στο Petrich.

Στο έργο συμμετέχουν ως εταίροι ο Δήμος Σερρών (επικεφαλής εταίρος), ο Δήμος Petrich της Βουλγαρίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.).

Την υλοποίηση του έργου υποστηρίζουν επίσης, το σωματείo “ΣΕΡΡΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ” και η “Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών” (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ).

Οι εταίροι του έργου CULTURAL DIPOLE, σε συνεργασία με όλους τους υπεργολάβους και εμπλεκόμενους φορείς που συμμετέχουν, συντονίζουν και διεκπεραιώνουν συστηματικά τις εργασίες αναστήλωσης-κατασκευής των κτηρίων και οργάνωσης του εκθεσιακού χώρου των δύο μουσείων στις Σέρρες και στο Petrich.

Έχοντας ξεπεραστεί με επιτυχία οι δυσκολίες που προέκυψαν, λόγω της ιδιαιτερότητας των κτηρίων αλλά και των επιπλέον προβλημάτων λόγω της πανδημίας Covid-19, τα Μουσεία έχουν αρχίσει να παίρνουν την τελική τους μορφή με την εγκατάσταση του εξοπλισμού, ενώ σύντομα θα ξεκινήσει η τοποθέτηση των εκθεμάτων στον εσωτερικό χώρο.

 Επίσης, έχουν γίνει οι κατάλληλες προβλέψεις για την ενεργειακή εξοικονόμηση των κτηρίων και έχουν υλοποιηθεί παρεμβάσεις, ώστε τα  Μουσεία να είναι προσβάσιμα σε άτομα με αισθητηριακή και κινητική αναπηρία.

Παράλληλα, διοργανώνονται δράσεις δημοσιότητας του έργου και έχει ξεκινήσει η παραγωγή  υλικού υψηλής ποιότητας (με τη μορφή οπτικοακουστικού ψηφιακού και έντυπου ενημερωτικού υλικού) για την προβολή των Μουσείων.

Μέχρι τη λήξη του έργου προβλέπεται να οργανωθούν δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις, μία στις Σέρρες και μία στο Petrich, καθώς επίσης και  τελετές εγκαινίων των δύο Μουσείων.

Η ολοκλήρωση του έργου θα συμβάλλει σημαντικά στην προστιθέμενη αξία των δύο πόλεων, δίνοντας σημαντική ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη και κατ’ επέκταση την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης διασυνοριακής περιοχής. Αξίζει ακόμη να αναφερθεί ότι έχει καταρτιστεί ένα στρατηγικό σχέδιο βιωσιμότητας και περαιτέρω αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του CULTURAL DIPOLE, έχοντας ως πυρήνα το Πολιτιστικό Δίπολο «Σέρρες – Petrich» που διαμορφώθηκε στα πλαίσια του έργου, μέσω της υλοποίησης των δύο Μουσείων.

Το έργο CULTURAL DIPOLE φιλοδοξεί λοιπόν να συνεισφέρει καθοριστικά στην ενδυνάμωση των σχέσεων Ελλάδας – Βουλγαρίας, εγκαινιάζοντας ένα καινοτόμο και πρότυπο μοντέλο διασυνοριακού πολιτιστικού τουρισμού.

Περισσότερες πληροφορίες και νέα σχετικά με το έργο CULTURAL DIPOLE υπάρχουν στην ιστοσελίδα του έργου: www.culturaldipole.eu και στο λογαριασμό facebok του έργου: https://www.facebook.com/culturaldipole/