Ο.Π.Α.K.Π.Α. – Μίσθωση και εκμετάλλευση κυλικείου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Ο.Π.Α.K.Π.Α.» προκηρύσσει Δημόσιο Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης του κυλικείου ΚΑΠΗ Προβατά Δήμου Σερρών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με φανερές και προφορικές προσφορές στα γραφεία της Διοίκησης του «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.» Δήμου Σερρών οδός Βενιζέλου 139, 2ος όροφος στις 04/10/ 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. με επαναληπτικό (εάν χρειαστεί) στις 11/10/ 2022 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα και τόπο ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Η διακήρυξη διατίθεται σε έντυπη μορφή από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών Βενιζέλου 139, 2ος όροφος.
Πληροφορίες: στο τηλ.:2321022487 (εσωτ. 1), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Attachments