Ο Δήμος Σερρών στην Πορτογαλία για τη 2η συνάντηση του έργου Space4People

Πραγματοποιήθηκε η 2η Συνάντηση της πρώτης φάσης του έργου Space4People στην κωμόπολη Ναζαρέ της Πορτογαλίας (15.000 περίπου ο πληθυσμός της), όπου από πλευράς του Δήμου Σερρών συμμετείχαν οι παρακάτω:

  1. Χρυσάνθη Παλάζη, πρόεδρος ΚΕΔΗΣ
  2. Βαρβάρα Μητλιάγκα, Δημοτική Σύμβουλος Δ.Σ.
  3. Καθηγητής Αριστοτέλης Νανιόπουλος, εξωτερικός συνεργάτης του Δ.Σ.

Η συνάντηση διήρκεσε συνολικά δύο ημέρες, Τρίτη 21 και Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 και πραγματοποιήθηκε στη Βιβλιοθήκη της κωμόπολης. Βασικός στόχος του έργου Space4People το οποίο εκπονείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT, είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των πόλεων-εταίρων, προκειμένου να αναπτυχθούν ολοκληρωμένες λύσεις για την αντιμετώπιση αστικών προβλημάτων και προκλήσεων. Η αξιοποίηση της δικτύωσης, η εκμάθηση από τις εμπειρίες των άλλων πόλεων η αναγνώριση και ο προσδιορισμός καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοσθεί αλλού, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις υφιστάμενες αστικές πολιτικές.

Παρουσιάσθηκε μια σειρά από χρήσιμα ευρωπαϊκά έργα τα οποία είτε ολοκληρώθηκαν, είτε είναι σε εξέλιξη, στους κύριους τομείς ενδιαφέροντος του έργου,  των οποίων το περιεχόμενο είναι χρήσιμο για τους εταίρους του Space4People και αφορά τα παρακάτω:

  • Βάδισμα και δημόσιος χώρος
  • Διαχείριση της Στάθμευσης
  • Διατροπικοί κόμβοι (σταθμοί: ΚΤΕΛ, ΚΤΕΑΛ, Σιδηροδρομικός)
  • Σχεδιασμός δημόσιου χώρου

Παρουσιάστηκαν επίσης διάφορες ιδέες για πιλοτικές εφαρμογές μικρής κλίμακας που έχουν εφαρμοσθεί σε πόλεις όπως οι:  Παλέρμο, Λιουμπλιάνα, Δουβλίνο, Σαουθάμπτον,  Κοπεγχάγη. Στη συνέχεια ο κάθε εταίρος παρουσίασε κάποια καλή πρακτική που εφάρμοσε στο παρελθόν και για την πόλη των Σερρών παρουσιάσθηκαν παρεμβάσεις που έγιναν για τη διαμόρφωση κόμβων.

Οργανώθηκε ένα Εργαστήριο για την ανάπτυξη  πιλοτικών  εφαρμογών στο πλαίσιο του Space4People. Ο καθηγητής κ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος παρουσίασε τον παρακάτω άξονα-ιδέα της ομάδας με την οποία συνεργάστηκαν οι Σέρρες στο πλαίσιο του προηγούμενου Εργαστηρίου: Εφαρμογή των αρχών του ‘’Σχεδιασμού για όλους’’ στους Δημόσιους χώρους της πόλης, με στόχο την ασφάλεια και την προσβασιμότητα.

Στο πλαίσιο του Space4People,  ανάλογα και με τις προτάσεις του κύριου εταίρου, ο Δήμος Σερρών θα μπορεί να επιλέξει να προωθήσει κάποιες πιλοτικές εφαρμογές που να έχουν  χαμηλό κόστος, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται κάποια πρόσθετη χρηματοδότηση για αυτές από το έργο. Στο πλαίσιο βέβαια της δικής του πολιτικής και προγράμματος, ανεξάρτητα από το Space4People ο Δήμος Σερρών μπορεί να αξιοποιήσει και να προωθήσει ότι αυτός κρίνει σκόπιμο από τις ιδέες και την τεχνογνωσία του έργου.

Ήταν γενικά μια χρήσιμη συνάντηση που την παρακολούθησαν αρκετοί υψηλά ιστάμενοι όπως:  ο Επικεφαλής της Γραμματείας του προγράμματος URBACT κ. Emmanuel Moulin, o Δήμαρχος της Nazare, κ. Walter Chicarro, παρών ανελλιπώς και στις δύο ημέρες της συνάντησης, δύο κυρίες υπεύθυνες του γραφείου URBACT της Πορτογαλίας.

Τονίσθηκε από τον κ. Moulin ότι το URBACT θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη σύσταση της Τοπικών Ομάδων URBACT (ULG), στις Σέρρες έχει ήδη συσταθεί η αντίστοιχη, στο πλαίσιο μιας γενικότερης πολιτικής για ενίσχυση της δημοκρατικής λήψης αποφάσεων και της προώθησης του συμμετοχικού σχεδιασμού.

Περί τον Μάρτιο του 2020 αναμένεται να υποβληθεί η πρόταση συνέχισης του έργου στην δεύτερη φάση. Δεν είναι δεδομένο ότι η πρόταση  θα εγκριθεί, ούτε το ότι θα συνεχίσουν όλοι οι εταίροι, όμως όλα δείχνουν ότι οι προοπτικές είναι πολύ θετικές.