Ο Δήμος Σερρών για πρώτη φορά στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας

Στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας εντάχθηκε για πρώτη φορά ο Δήμος Σερρών σημειώνοντας μία μεγάλη επιτυχία στην προσπάθεια για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των Δημοτών.

Ο Δήμος Σερρών έχει πλέον τη δυνατότητα να ενισχυθεί με 54 νέους υπαλλήλους, που θα δώσουν σημαντική ανάσα στο πρόβλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών και θα καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες του Δήμου.

«Ο Δήμος Σερρών εντάσσεται επιτέλους στο Σύστημα της Κινητικότητας. Η συμμετοχή στην Κινητικότητα ήταν μία στρατηγική μας επιλογή, προκειμένου να καλύψουμε τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό. Ανάγκες που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα χρόνια με τις αποχωρήσεις 187 υπαλλήλων καθώς και με μετακινήσεις υπαλλήλων», τόνισε ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης σε συνέντευξη Τύπου παρουσία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και εντεταλμένου συμβούλου Διοικητικών Θεμάτων και Νομικής Υπηρεσίας Βασιλείου Κατιρτζόγλου.

Οι αποχωρήσεις και οι μετακινήσεις είχαν ως συνέπεια τη δραστική μείωση του προσωπικού. Από τα 516 άτομα, που αριθμούσε ο Δήμος Σερρών όταν δημιουργήθηκε ο Καλλικρατικός Δήμος έφθασε σήμερα να διαθέτει μόλις 329 υπαλλήλους, δηλαδή μία μείωση της τάξεως του 36%.

«Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας θέσαμε ως προτεραιότητα να ενισχύσουμε το δυναμικό του Δήμου μέσω της εφαρμογής του μέτρου της Κινητικότητας. Με συστηματικές προσπάθειες καταφέραμε να διεκπεραιώσουμε μέσα στον πρώτο χρόνο της θητείας μας μια σειρά από απαιτητικές διαδικασίες, που αποτελούσαν απαραίτητες προϋποθέσεις για να ενταχθεί για πρώτη φορά ο Δήμος Σερρών στην Κινητικότητα.

Έτσι, πετύχαμε πρόσφατα την έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών 54 θέσεων, οι οποίες αφορούν κατά κύριο λόγο σε εξειδικευμένα και επιστημονικά στελέχη.

Είναι μία ιδιαίτερα ευχάριστη εξέλιξη και για το προσωπικό του Δήμου, που έχει επιβαρυνθεί σημαντικά εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιούργησε ο κορωνοϊός και για τους Δημότες, που θα λαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες», υπογράμμισε ο κ.Χρυσάφης.

Από την πλευρά του ο κ.Κατιρτζόγλου σημείωσε ότι η ενίσχυση του προσωπικού θα βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και θα συμβάλλει τα μέγιστα στην εκπόνηση μελετών και την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων για σημαντικά έργα του Δήμου Σερρών.