Ταμείο Αλληλεγγύης

‘’ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α’ ΚΥΚΛΟΣ’’

 Η πράξη µε τίτλο «Δράσεις στήριξης της τοπικής κοινωνίας των Σερρών και την κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων», προϋπολογισμού 170.000,00 € (με ΦΠΑ) εντάχθηκε µε αριθμό 3999/30.4.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1811/Β’/12.5.2020) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Αλληλεγγύης.

Περιγραφή της πράξης:

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 :

«Αναμόρφωση παιδικής χαράς για την στήριξη της τοπικής κοινωνίας των Σερρών και την κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων», προϋπολογισμού 68.544,00 €.

Το έργο αφορά στη προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών, δαπέδων ασφαλείας (επιφάνειες πτώσης) και αστικού εξοπλισμού για την αναμόρφωση της παιδικής χαράς επί της οδού Αρκαδιουπόλεως εντός της πόλης του Δ. Σερρών.

Οι επεμβάσεις που προτείνονται είναι οι εξής:

  • Τοποθέτηση νέου κατάλληλου εξοπλισμού που απευθύνεται σε μικρότερες και μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες. Στο νέο εξοπλισμό υπάρχουν και δραστηριότητες που είναι κατάλληλες και για χρήση από παιδιά με ειδικές ανάγκες
  • Κατασκευή των κατάλληλων επιφανειών για προστασία από πτώσεις (χυτό ελαστικό δάπεδο)
  • Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού σε κατάλληλες θέσεις

Το χυτό ελαστικό δάπεδο θα διαστρωθεί πάνω σε έτοιμη υπόβαση σκυροδέματος.

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 :

«Εξοπλισμός πληροφόρησης για την στήριξη της τοπικής κοινωνίας Σερρών και κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων», προϋπολογισμού 101.456,00 €.

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος προβολής που θα περιλαμβάνει οθόνη προβολής τύπου LED υψηλής φωτεινότητας και ανάλυσης (LED WALL), συσκευή media player και κατάλληλη σύνδεση με τον διαχειριστή του συστήματος μέσω 4G modem/router. Επιπρόσθετα, θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση σε σημεία που θα υποδειχθούν πέντε ηλιακών καθιστικών (παγκάκια). Τα ‘’έξυπνα’’ αυτά παγκάκια πέρα από τη δυνατότητα ανάπαυσης θα παρέχουν και υπηρεσίες στους επισκέπτες τους όπως φόρτιση συσκευών, σύνδεση στο διαδίκτυο κ.α.