Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περιθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων,σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν.4830/2021

Η πράξη με τίτλο  «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021», προϋπολογισμού 19.700,00€ εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων».

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Αντικείμενο είναι η προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψη τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων στο Λυνοκομείο του Δήμου Σερρών.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Βασικός στόχος είναι η διενέργεια μαζικών εμβολιασμών προς αντιμετώπιση των ζωονόσων, κατά τα οριζόμενα στον ν. 4830/2021 ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων από τους Δήμους υπηρεσιών στον τομέα της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και η ευζωία αυτών, καθώς και να προστατευθεί η δημόσια υγεία. Επίσης, στόχος είναι η προμήθεια των Δήμων με τα βασικά φαρμακευτικά σκευάσματα για την αντιμετώπιση της επείγουσας συμπτωματολογίας σε περίπτωση τοξίκωσης (δηλητηρίασης) σε αδέσποτους σκύλους και γάτες, για την αντιμετώπιση ενός συχνού φαινομένου που απειλεί τη ζωή των αδέσποτων ζώων.