Επιχορήγηση του Δήμου Σερρών για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Η πράξη με τίτλο  «Επιχορήγηση του Δήμου Σερρών για τη προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών», προϋπολογισμού 580.000,00€ στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών».

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Πρόκειται να γίνουν επεμβάσεις βελτίωσης των υποδομών σε 12 παιδικούς – βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Σερρών. Οι παιδικοί – βρεφικοί σταθμοί είναι υφιστάμενοι και λειτουργούν εδώ και χρόνια υπό τη μέριμνα του ΟΠΑΚΠΑ – Δήμου Σερρών. Τα κτίρια στα οποία θα γίνουν οι παρεμβάσεις είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Σερρών και χρησιμοποιούνται από το νομικό πρόσωπο ως καθολικά υπεύθυνο για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών.

Τα κτίρια αυτά είναι:

 • 1ος Βρεφονηπιακός σταθμός (Κιθαιρώνος 1)
 • 2ος Βρεφονηπιακός σταθμός (Κ. Καραμανλή)
 • 1ος Παιδικός σταθμός (Ιουστινιανού 2)
 • 2ος Παιδικός σταθμός (Μ. Αλεξάνδρου & Αγ. Σοφίας)
 • 3ος Παιδικός σταθμός (Κωνσταντινουπόλεως 75)
 • 4ος Παιδικός σταθμός (Πάρκο Ομόνοιας)
 • Παιδικός σταθμός Αναγέννησης
 • Παιδικός σταθμός Άνω Μητρουσίου
 • Παιδικός σταθμός Καλών Δένδρων
 • Παιδικός σταθμός Κάτω Καμήλας
 • Παιδικός σταθμός Κάτω Ορεινής
 • Παιδικός σταθμός Σκουτάρεως

Οι επεμβάσεις που προτείνονται χωρίζονται σε επεμβάσεις οικοδομικές που σκοπό έχουν να

δημιουργήσουν τους χώρους λειτουργίας ή να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υποδομές με γνώμονα κυρίως την ασφάλεια αλλά και την άνεση των παιδιών που φιλοξενούνται στις δομές, και σε επεμβάσεις ηλεκτρομηχανολογικές.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Το έργο αναμένεται να συμβάλει στη συμμόρφωση των παιδικών σταθμών προς τις απαιτήσεις του ΠΔ99/2017. Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις γίνονται λειτουργικότεροι και φιλικότεροι οι χώροι των παιδικών σταθμών προς τα παιδιά αλλά και το προσωπικό που δουλεύει σε αυτούς.

Αντιμετωπίζονται τα σημεία που είναι πιθανές εστίες ατυχημάτων (υαλοπίνακες χαμηλού ύψους, ακμές θερμαντικών σωμάτων και επίπλων, ολισθηρά δάπεδα), τοποθετώντας νέα δάπεδα με προδιαγραφές κατάλληλες για τέτοιους χώρους, μεμβράνες προστασίας στους υαλοπίνακες, προστατευτικά σε κουφώματα και καλοριφέρ.

Επίσης, γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες για την προσαρμογή των κτιρίων στις εγκεκριμένες μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας ούτε ώστε να εκδοθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά από την Πυροσβεστική.

Τέλος, γίνονται κάποιες προμήθειες υλικών, σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδικών σταθμών, όπως αυτές ζητήθηκαν από τη διοίκηση των παιδικών σταθμών για την αρτιότερη οργάνωση και λειτουργία τους.

Όλες οι ανωτέρω παρεμβάσεις αναμένεται να βελτιώσουν το παρεχόμενο επίπεδο ασφάλειας, διαβίωσης και εξυπηρέτησης των παιδιών που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς αλλά και του προσωπικού που δουλεύει σε αυτούς.