Δημιουργία και Βελτίωση παιδικών χαρών του Δήμου Σερρών (Γ΄κύκλος)

Η πράξη με τίτλο  «Δημιουργία και Βελτίωση παιδικών χαρών του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 842.697,07€, εντάχθηκε στη πρόσκληση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Αλληλεγγύης (γ’ κύκλος).

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Το αντικείμενο της πράξης αφορά την αναδιαμόρφωση υφιστάμενων παιδικών χαρών που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας σε περιοχές της πόλης των Σερρών.

Οι χώροι που διαμορφώνονται κατά σειρά είναι:

  1. Συμβολή οδών Θήρας, Πιττακού και Νέας Στοργής στην περιοχή Ομόνοια.
  2. Επί της οδού Προύσσης στην περιοχή Αγίας Σοφιάς.
  3. Επί της οδού Καλογήρου Σαμουήλ στην περιοχή Άνω Καμενίκια.
  4. Επί της οδού Παπαπαύλου στην περιοχή Αγίου Παντελεήμονα.
  5. Επί των οδών Γενναδίου & Εθνικής Αντίστασης στην περιοχή Πλατεία ΙΚΑ.

Οι εργασίες των διαμορφώσεων των παιδικών χαρών θα περιλαμβάνουν:

  • Καθαιρέσεις στοιχείων και αποξήλωση υφιστάμενου εξοπλισμού.
  • Διαμορφώσεις χυτών μικροκατασκευών- επιστρώσεων.
  • Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες φωτισμού παιδικών χαρών.
  • Εργασίες φυτεύσεων.
  • Αστικός εξοπλισμός των παιδικών χαρών (προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς, υπαίθριων καθιστικών.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ:

Οι πέντε παιδικές χαρές βρίσκονται διάσπαρτες σε ολόκληρη την έκταση της πόλης και η λειτουργική και αισθητική τους αναβάθμιση αναμένεται να προσδώσει ωφέλιμους χώρους για την ασφαλή άσκηση των παιδιών και ερεθίσματα που προάγουν τη σωστή ανάπτυξη καθώς και την κοινωνικοποίηση τους. Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση-περαιτέρω αξιοποίηση τους, έτσι ώστε αυτές να αποτελούν πόλο έλξης και συγκέντρωσης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, με στόχο τόσο την αναψυχή των γονέων, όσο και την δημιουργική απασχόληση των νηπίων-παιδιών, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υποδομές παιδικής χαράς. Στον εξυπηρετούμενο πληθυσμό προστίθεται και ο πληθυσμός της Δομής Φιλοξενίας, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικοποίησή τους και της αλληλεπίδραση τους, για να αποκλειστούν φαινόμενα απομόνωσης και ανάπτυξης αρνητικών συναισθημάτων.