Δημιουργία χώρων άθλησης και αναψυχής σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Σερρών (β΄κύκλος)

Η πράξη με τίτλο  «Δημιουργία χώρων άθλησης και αναψυχής σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 360.444,00€, εντάχθηκε στη πρόσκληση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Αλληλεγγύης (β’ κύκλος).

Με την παρούσα πράξη προβλέπεται αφενός η δημιουργία νέων χώρων υπαίθριας άθλησης, αφετέρου η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση υφιστάμενων χώρων υπαίθριας άθλησης, σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Σερρών (Αθλητικό Πάρκο Ομονοίας, κοιλάδα Αγίων Αναργύρων & Αγίας Βαρβάρας), προκειμένου να καλυφθούν οι σύγχρονες αυξημένες ανάγκες σε αθλητικούς υπαίθριους χώρους.

Ευρύτερος σκοπός της παρούσας παρέμβασης είναι η αξιοποίηση των υπαρχουσών υποδομών, έτσι ώστε αυτοί να αποτελούν πόλο έλξης και συγκέντρωσης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, με στόχο τόσο την ανάπτυξη του αθλητισμού όσο και την αναψυχή, προσφέροντας, όσο το δυνατόν, υψηλής ποιότητας παροχή εξυπηρέτησης.

Στον εξυπηρετούμενο πληθυσμό προστίθεται και ο πληθυσμός της Δομής Φιλοξενίας Σερρών.

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Διαμορφώσεις Αθλητικών Χώρων Αναψυχής»

Προϋπολογισμός : 205.010,00 €

Το Υποέργο 1 αφορά την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση υφιστάμενων χώρων υπαίθριας άθλησης, εντός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σερρών και συγκεκριμένα στο Αθλητικό Πάρκο Ομονοίας. Ο εκσυγχρονισμός των αθλητικών χώρων θα καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες σε αθλητικούς υπαίθριους χώρους για τους κατοίκους και τα αθλητικά σωματεία της περιοχής.

Συγκεκριμένα προβλέπεται :

– Η λειτουργική αναβάθμιση των δύο εξωτερικών γηπέδων καλαθοσφαίρισης πλησίον του κλειστού γυμναστηρίου Ομονοίας, με την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροφωτισμού τους και την σύνδεση του με το υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

– Η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των τριών εξωτερικών γηπέδων καλαθοσφαίρισης στον χώρο πίσω από τον 4ο – 5ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Ομονοίας, με την εγκατάσταση νέου ασφαλτοτάπητα (τερέν) των γηπέδων, με νέες μπασκέτες, διαγράμμιση των αγωνιστικών χώρων και εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροφωτισμού τους, με την σύνδεση του στο υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Δήμος Σερρών θα διαθέτει σύγχρονο και πιστοποιημένο εξοπλισμό σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις προσφέροντας πάνω απ’ όλα ασφάλεια.

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προμήθεια και εγκατάσταση Εξοπλισμού Άθλησης και Αναψυχής»

Προϋπολογισμός: 155.434,00 €

To Υποέργο 2 αφορά στη προμήθεια εγκατάσταση εξοπλισμού άθλησης και αναψυχής εξωτερικού χώρου και πιο συγκεκριμένα την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού ελαστικού τάπητα και νέων μπασκετών γηπέδων καλαθοσφαίρισης με κατάλληλη διαγράμμιση αγωνιστικού χώρου, την προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου (fitness) & αστικού εξοπλισμού (καθιστικά παγκάκια), πέριξ των εν λόγω αθλητικών εγκαταστάσεων.

Όλοι οι εξοπλισμοί θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από υλικά άριστης ποιότητας και θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται.

Η τοποθέτηση τους, αφορούσε τρεις κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Σερρών και συγκεκριμένα στους:

 Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων

 Κοιλάδα Αγίας Βαρβάρας και

 Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται :

– Η δημιουργία νέου ειδικού ελαστικού τάπητα των τριών εξωτερικών γηπέδων καλαθοσφαίρισης στον χώρο πίσω από τον 4ο – 5ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Ομονοίας, με την εγκατάσταση νέου ασφαλτοτάπητα (τερέν) των γηπέδων, με νέες μπασκέτες, διαγράμμιση των αγωνιστικών χώρων και εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροφωτισμού τους, με την σύνδεση του στο υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

– Η εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού (καθιστικά παγκάκια) σε κατάλληλες θέσεις, καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας, πέριξ των παραπάνω χώρων άθλησης.

– Η εγκατάσταση εξοπλισμού οργάνων άθλησης εξωτερικού χώρου σε τρείς κατάλληλες θέσεις, καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας, επί της κοιλάδας Αγίων Αναργύρων, Κοιλάδας Αγίας Βαρβάρας και εντός του Αθλητικού πάρκου Ομόνοιας.

Θα τοποθετηθούν τρία σύνολα οργάνων άθλησης (fitness) , αποτελούμενα από 8 όργανα στο Αθλητικό πάρκο Ομονοίας και στην Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων και από 8 όργανα στην Κοιλάδα Αγίας Βαρβάρας.