Δημιουργία Αθλητικών Υποδομών στην περιοχή Σιγής Δήμου Σερρών (ενδιάμεσος κύκλος)

Η πράξη με τίτλο  «Δημιουργία Αθλητικών Υποδομών στην περιοχή Σιγής Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 248.884,00€, εντάχθηκε στη πρόσκληση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Αλληλεγγύης (γ’ κύκλος (ενδιάμεσος κύκλος)).

Με την παρούσα παρέμβαση προβλέπεται η δημιουργία νέων χώρων υπαίθριας άθλησης, σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Σερρών (περιοχή Σιγής-Ο.Τ. 835), προκειμένου να καλυφθούν οι σύγχρονες αυξημένες ανάγκες σε αθλητικούς υπαίθριους χώρους.

Ευρύτερος σκοπός της παρούσας παρέμβασης είναι η αξιοποίηση των υπαρχουσών υποδομών, έτσι ώστε αυτοί να αποτελούν πόλο έλξης και συγκέντρωσης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, με στόχο τόσο την ανάπτυξη του αθλητισμού όσο και την αναψυχή, προσφέροντας, όσο το δυνατόν, υψηλής ποιότητας παροχή εξυπηρέτησης. Στον εξυπηρετούμενο πληθυσμό προστίθεται και ο πληθυσμός της Δομής Φιλοξενίας Σερρών.

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Δημιουργία δύο νέων υπαίθριων γηπέδων καλαθοσφαίρισης στην περιοχή Σιγής Δήμου Σερρών (Ο.Τ. 835)»

Προϋπολογισμός : 200.772,00 €

Το Υποέργο 1 αφορά την δημιουργία νέων χώρων υπαίθριας άθλησης, εντός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σερρών και συγκεκριμένα σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Σερρών (περιοχή Σιγής-Ο.Τ. 835). προκειμένου να καλυφθούν οι σύγχρονες αυξημένες ανάγκες σε αθλητικούς υπαίθριους χώρους.

Ευρύτερος σκοπός της παρούσας παρέμβασης είναι η αξιοποίηση των υπαρχουσών υποδομών, έτσι ώστε αυτοί να αποτελούν πόλο έλξης και συγκέντρωσης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, με στόχο τόσο την ανάπτυξη του αθλητισμού όσο και την αναψυχή, προσφέροντας, όσο το δυνατόν, υψηλής ποιότητας παροχή εξυπηρέτησης. Στον εξυπηρετούμενο πληθυσμό προστίθεται και ο πληθυσμός της Δομής Φιλοξενίας Σερρών.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η δημιουργία δύο νέων γηπέδων καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ), πλησίον του προσφάτως ανεγερθέντος Δωδεκαθέσιου 6ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Σερρών, εντός του Ο.Τ. 835 και σε χώρο όπου προβλέπονται αθλητικές εγκαταστάσεις.

Οι εργασίες με εργολαβία περιλαμβάνουν τις κατάλληλες εκσκαφές-επιχώσεις προς διαμόρφωση της υπόβασης του χώρου εγκατάστασης των δύο νέων γηπέδων, με την διάστρωση σκυροδεμάτων βάσης, ασφαλτοτάπητα με τις κατάλληλες κλίσεις, εργασίες απορροής ομβρίων υδάτων των νέων αγωνιστικών χώρων προς στο υπάρχον δίκτυο Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροφωτισμού των γηπέδων που θα κατασκευαστούν, με την σύνδεση του στο υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δύο υπαίθριων γηπέδων καλαθοσφαίρισης στην περιοχή Σιγής Δήμου Σερρών (Ο.Τ. 835)»

Προϋπολογισμός: 48.112,00 €

To Υποέργο 2 αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ελαστικού ακρυλικού τάπητα αγωνιστικού χώρου επί του ασφαλτοτάπητα, με την κατάλληλη διαγράμμιση του και αστικού εξοπλισμού (καθιστικά παγκάκια) σε κατάλληλες θέσεις πέριξ των παραπάνω γηπέδων, όπως φυσικά και των μπασκετών καλαθοσφαίρισης.

Όλοι οι εξοπλισμοί θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από υλικά άριστης ποιότητας και θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών και προμηθειών, ο Δήμος Σερρών θα διαθέτει δύο σύγχρονα υπαίθρια γήπεδα καλαθοσφαίρισης με πιστοποιημένο εξοπλισμό.