Ανάπλαση Περιοχής Αγίων Αναργύρων και Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων Περιοχής Σιγής

Η πράξη με τίτλο  «Ανάπλαση Περιοχής Αγίων Αναργύρων και Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων Περιοχής Σιγής», προϋπολογισμού 368.940,53€ εντάσσεται στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (ΑΠ2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Η πράξη αφορά την ανάπλαση περιοχής Αγίων Αναργύρων και την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων περιοχής Σιγής με αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις βιοκλιματικών κριτηρίων. Ειδικότερα, αφορά στην εφαρμογή και υλοποίηση επεμβάσεων- αναπλάσεων των δημόσιων και κοινοχρήστων χώρων της πόλης Σερρών και συγκεκριμένα α) την Πλατεία Κατακονόζι, η οποία εντοπίζεται εντός πόλεως των Σερρών και ανατολικά και β) την περιοχή Σιγής, νοτιότερα της περιοχής Κατακονόζι και ανατολικά της πόλης.

 

Στην περιοχή Σιγής προβλέπεται μια διαδρομή ανάπλασης που οδηγεί στους χώρους εκπαίδευσης και συνάθροισης του κοινού, για αυτό η κατασκευή των πεζοδρομίων με βιοκλιματικά υλικά θα γίνει με την εκτεταμένη αλλαγή των δαπεδοστρώσεων των πεζοδρομίων προκειμένου να ανταποκριθούν οι νέες χαράξεις, τα σύγχρονα υλικά και οι διαμορφώσεις στις σημερινές απαιτήσεις λειτουργίας της συγκεκριμένης περιοχής. Περιοχή στην οποία τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονη οικοδομική δραστηριότητα.

Στην Πλατεία Κατακονόζι προβλέπεται επίσης να τοποθετηθούν όργανα γυμναστικής ενηλίκων προκειμένου να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του Δήμου μας για χώρους άθλησης και εκτόνωσης.

 

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

 • Κατασκευή διαφόρων ειδών δαπεδοστρώσεων πάνω στις αντίστοιχα προβλεπόμενες υποβάσεις, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη.
 • Κατασκευή υπέργειων στοιχείων από εμφανές οπλισμένο σκυρόδεμα (τοιχεία- καθιστικά) πάνω στις αντίστοιχα προβλεπόμενες υποβάσεις.
 • Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (ελεύθερων καθιστικών, κάδων μικροαπορριμάτων, οργάνων γυμναστικής, σύνθεση καλισθενικής αγωγής).
 • Διαμόρφωση περιοχών πρασίνου με προσθήκη φυτικής γης.
 • Δενδροφύτευση σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο και κατάλληλη ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους. Εγκατάσταση θάμνων και χλοοτάπητα- υποδεικνύονται είδη στη σχετική ενότητα.
 • Συντήρηση πρασίνου για πέντε χρόνια.
 • Την κατασκευή των πεζοδρομίων ανεμπόδιστης κίνησης πεζών με προδιαγραφές κίνησης ΑΜΕΑ.

Έτσι η μελέτη ανάπλασης περιέχει τα κάτωθι έργα:

 • Κατασκευάζονται ράμπες, σε όλες τις διασταυρώσεις και ενδιάμεσα όπου απαιτείται, για εύκολη πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα.
 • Ανασχεδιάζονται οι θέσεις τοποθέτησης των κάδων αποκομιδής απορριμμάτων με την απομάκρυνση από τις στροφές- γωνίες δρόμων ή εισόδους στάθμευσης κατοικιών. Κατασκευάζεται ειδική υποχώρηση, ανάμεσα στις θέσεις στάθμευσης για την σωστή τοποθέτηση των κάδων, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες καλής ορατότητας και εύκολης αποκομιδής των απορριμμάτων.
 • Δημιουργούνται συστοιχίες δένδρων αλλά και παρτέρια. Η φύτευση πρέπει να γίνει με κατάλληλα φυτά μεγάλου και μικρού ύψους αντίστοιχα, για να μην εμποδίζουν την ορατότητα και την σήμανση του δρόμου.
 • Αντικαθίστανται τα κατακερματισμένα ρείθρα και τα κράσπεδα των πεζοδρομίων με νέα κατάλληλου ύψους ανάλογα τη χρήση τους.
 • Σε όλο το μήκος των πεζοδρομίων, τοποθετούνται κατάλληλες πλάκες πεζοδρομίου, με ραβδώσεις για χρήση από τους τυφλούς και στην πιθανή αλλαγή της όδευσης θα υπάρχει αλλαγή της υφής της πλακόστρωσης με πλάκες με στρογγυλά εξογκώματα.
 • Λαμβάνεται μέριμνα χωρίς να είναι πάντα εφικτό, ο οδηγός όδευσης των τυφλών να απέχει 50 εκ από την Ρυμοτομική γραμμή. Με κατάλληλο τρόπο επισημαίνεται η αρχή και το τέλος του πεζοδρομίου όπου δεν υπάρχει προστατευτικό κιγκλίδωμα.
 • Ο αστικός εξοπλισμός τοποθετείται έξω από την ελεύθερη ζώνη όδευσης των πεζών. Έτσι, μικρά δοχεία απορριμμάτων τοποθετούνται σε θέση κατάλληλη ώστε να μην παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη κίνηση των πεζών.
 • Κατασκευή διάβαση πεζών.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Σκοπός της παρούσας παρέμβασης είναι η αξιοποίηση του χώρου της Πλατείας Κατακονόζι ως πόλος έλξης των κατοίκων της γειτονιάς με στόχο τόσο την αναψυχή αλλά και την άθληση. Στην περιοχή Σιγής με την ανάπλαση- λειτουργική αναβάθμιση των πεζοδρομίων με βιοκλιματικά υλικά, την φύτευση δένδρων σε συστοιχίες αλλά και παρτέρια, αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων και αξιοποιείται μια περιοχή η οποία παρουσιάζει συνεχώς πληθυσμιακή αύξηση.