Ευρωπαϊκές Δεκαετίες

educade            euro co

 

Το έργο “Ευρωπαϊκές Δεκαετίες” (με ακρωνύμιο EdUcade), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Ευρώπη για τους Πολίτες” (Europe for Citizens), συγκεντρώvει πολίτες από διάφορες χώρες σε συζητήσεις σχετικά με μεγάλα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την Ευρώπη, με στόχο την προώθηση της έρευνας και του διαπολιτισμικού διαλόγου γύρω από την ιστορία της Ευρώπης, την προώθηση των αξιών την Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αμοιβαίας κατανόησης και της δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μια συνοπτική περιγραφή των εκδηλώσεων που διαδραματίστηκαν στις πόλεις/χώρες των εταίρων περιλαμβάνεται εδώ: EdUcade Info

Η επίσημη ιστοσελίδα του έργου “Ευρωπαϊκές Δεκαετίες” (European Decades): http://europeandecades.eu/

Εταιρικό σχήμα:

  • FUNDACION ALTIUS FRANCISCO DE VITORIA, Μαδρίτη, Ισπανία (Συντονιστής Εταίρος)
  • POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA, Βαρσοβία, Πολωνία
  • HELSINKI COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS IN SERBIA, Βελιγράδι, Σερβία
  • BERLIN-BRANDENBURGISCHE AUSLANDSGESELLSCHAFT EV, Πότσδαμ, Γερμανία
  • ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, Σέρρες, Ελλάδα
  • EUROPEAN INFORMATION CENTRE, Veliko Tarnovo, Βουλγαρία